Hospitel

in Samutpakan and Bangkok.

ผู้จัดทำ

สมาชิก
1 / 3
นางสาวอารีย์ แซ่ล้อ รหัสนิสิต 62103010026
2 / 3
นางสาวจิรานุช สรพินิจ รหัสนิสิต 62103010449
3 / 3
นายณัฐวัฒน์ โอนอ่อน รหัสนิสิต 62103010456

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อจัดทำ WebGIS applications หัวข้อ โควิด 19 เชิงพื้นที่ในประเทศไทย เรื่อง Hospitel เชิงพื้นที่และการบริการ ให้ความรู้การเตรียมตัวก่อนเข้ารักรักษาใน Hospitel

2.เพื่อเสนอทางเลือกในการเข้ารักษาของผู้ป่วยโควิด-19 ในผู้ป่วยสีเขียว ให้มีทางเลือกในการเข้ารับรักษาและกักตัว ตามคำแนะนำแพทย์

ข่าวสาร🧾

สาระน่ารู้✨


3 สายด่วนที่ระบุว่าจะประสานหาเตียง📞

สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 (ทุกวัน 08:00-22:00 น.)

สายด่วนสปสช.1330 (ทุกวัน 24 ชม.)

สายด่วน 1669 (ทุกวัน 24 ชม. )

*กรณีโทรแล้วแต่ยังหาเตียงไม่ได้
กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง👇

✔️แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้ป่วย Covid-19

Hospitel คืออะไร?

Hospitel มาจากคำว่า Hospital โรงพยาบาล และ Hotel โรงแรม คือหอผู้ป่วยเฉพาะของผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว) ภายในโรงแรมที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อการรับรองผู้ป่วย โดยจะอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง Hospitel ถือว่ามีความแตกต่างจากโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ทั้งในด้านสถานที่และการรองรับผู้ป่วยที่ค่อนข้างแตกต่างกัน

Map of Samut Prakan Affiliated Hospitels

ท่านสามารถตรวจสอบ Hospitel และบริการแต่ละที่ในตำแหน่งใกล้เคียงท่านได้ โดยกดที่ เพื่อดูดำแหน่งใกล้เคียง
*ท่านสามารถไปยังหน้าเว็บโรงพยาบาลที่ท่านต้องการเลือกใช้บริการได้ *เลือกโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ขยายแผนที่

ความสำคัญ

"Hospitel" หรือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 เป็นที่พักรูปแบบใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในโรงพยาบาลในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการโควิด-19 เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อย่างเต็มที่


เกณฑ์การเข้าพักรักษาของผู้ป่วยโควิด 19 ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Hospitel

Hospitel จะมีการดูแลภายใต้มาตรฐานและการกำกับของโรงพยาบาล สำหรับกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ที่จะรับการรักษาในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)

จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

1.ผู้ป่วยยืนยันที่ไม่มีอาการ หลังนอนโรงพยาบาล 4-7 วัน เมื่อไม่มีภาวะแทรกซ้อนให้พักต่อที่ Hospitel จนครบ 10 วัน (และครบ14 วันในกรณีสงสัยเชื้อกลายพันธุ์)

2.ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการ ไม่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะร่วม หลังนอนโรงพยาบาล 4-7 วันเมื่ออาการดีขึ้นให้พักต่อที่ Hospitel จนครบ 10 วัน (และ14 วันในกรณีสงสัยเชื้อกลายพันธุ์)

3.ผู้ป่วยยืนยันโควิดที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ที่ไม่มีอาการ หรือ ไม่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะอื่นร่วม เข้าพัก รักษา สังเกตอาการที่ Hospitel จนครบ 10 วัน (และ 14 วันในกรณีสงสัยเชื้อกลายพันธุ์)

4.ทั้งนี้ผู้ป่วยที่ข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ แนะนําให้ เอกซเรย์ปอดทุกราย หากปอดผิดปกติควรอยู่โรงพยาบาล

การเตรียมตัวก่อนเข้ารักษาใน Hospitel

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง เมื่อผลตรวจ RT-PCR ยืนยันว่าเป็นบวก เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อให้ท่านเข้ารับการรักษาตัวใน Hospitel ก่อนเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยควรเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำความเข้าใจถึงวิธีปฎิบัติตัวและกฎระเบียบในการเข้าพัก เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวก ปลอดภัยจากการเข้ารับการรักษาใน Hospitel สูงสุด

👉สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ Hospitel

📍บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเมื่อเข้ารับการรักษา

📍เสื้อผ้าสวมใส่สบาย ซักทำความสะอาดง่าย อย่างน้อย 14 วัน

📍โทรศัพท์ ที่สามารถใช้ไลน์และวีดีโอคอลได้ พร้อมสายชาร์จ เพื่อใช้สื่อสารเพื่อการรักษา

📍ของใช้ส่วนตัว สำหรับ 14 วัน เช่น ทิชชู่ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ผ้าอนามัย (สำหรับผู้หญิง) เป็นต้น

📍หน้ากากอนามัย / สเปรย์แอลกอฮอล์ (หากต้องการนำมาเพิ่มเติมจากที่โรงพยาบาลเตรียมไว้ให้) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

📍ยารักษาโรคประจำตัว หรือข้อมูลประวัติการรักษาจาก รพ.เดิม (ถ้ามี)

📍หนังสือหรือคอมพิวเตอร์ สำหรับผ่อนคลาย

📍อาหาร ขนม น้ำที่ชอบ โดยเฉพาะอาหารรองท้องในวันแรก

📍ปลั๊กไฟพ่วง หากต้องการเชื่อมต่อปลั๊กไฟเพิ่มเติม